CONDICIONS GENERALS PER A L’USUARI DE LA WEB WWW.LAVACACONNIE.COM


LLEGIR ATENTAMENT AQUESTES CONDICIONS GENERALS ABANS DE PRÉMER EL BOTÓ D’ACCEPTACIÓ


www.lavacaconnie.com es un domini d’Internet, el titular del qual és la societat mercantil NEPTUNO FILMS PRODUCTION, S.L. amb domicili social a la ciutat de Terrassa (Espanya), carrer Sant Sebastià, 164, 2º, 2ª, codi postal 08223, provista del CIF B-59859827, i registrada al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 21.219, Foli 45, Full B -18.760, Inscripció 1era, (a partir d’ara NEPTUNO FILMS PRODUCTION).

L’objectiu de NEPTUNO FILMS PRODUCTION amb la present pàgina web es oferir una pàgina interactiva, amb jocs, contes i altres entreteniments, destinada als nens i nenes de 1 a 5 anys d’edat, que té com a personatge principal “La Vaca Connie” de la sèrie de dibuixos animats del mateix nom. En el lloc web www.lavacaconnie.com, tot el contingut fa referència a l’esmentada sèrie d’animació per a infants. Algunes de les activitats previstes a www.lavacaconnie.com estan pensades perquè els pares dels infants també hi puguin prendre part.


1.-) CONDICIONS GENERALS I LA SEVA ACCEPTACIÓ

Aquestes Condicions Generals regulen el funcionament de tot el contingut i de tots els serveis del lloc web www.lavacaconnie.com que NEPTUNO FILMS PRODUCTION posa a la disposició dels usuaris. L’utilització del lloc web www.lavacaconnie.com i dels seus continguts atribueix la condició d’usuari, i implica l’acceptació plena i sense reserves de l’usuari de totes i cadascuna de les Condicions Generals. Si l’usuari no està d’acord amb les Condicions Generals, no tindrà dret a utilitzar el lloc web www.lavacaconnie.com ni tampoc cap dels seus continguts - Jocs (Parelles, Coincidències, Trenca Closques, la Granja); Contes (La Caseta, El Bosc, El Cim, El Bosc 2, El Riu, La Nit); Aprendre amb els Pares (Pintar, Retallar i Enganxar, Reconèixer Lletres i Números, Formar Paraules).

Així mateix, l’utilització per part de l’usuari dels serveis de NEPTUNO FILMS PRODUCTION implica l’acceptació de les presents Condicions Generals.

2.-) ACCÉS I ÚS DEL LLOC WEB ES GRATUIT

La prestació dels diversos serveis del lloc web www.lavacaconnie.com per part de NEPTUNO FILMS PRODUCTION té caràcter totalment gratuït.

3.-) MODIFICACIÓ DEL LLOC WEB O DELS SERVEIS

NEPTUNO FILMS PRODUCTION es reserva el dret a modificar unilateralment i en qualsevol moment, sense previ avís, la presentació i configuració del lloc web, així com també dels serveis, dels continguts i de les Condicions Generals. Aquestes modificacions seran per millorar els serveis per a l’usuari.

4.-) ÚS CORRECTE DEL LLOC WEB I DELS SERVEIS

L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els continguts i els serveis de conformitat amb la Llei i les presents Condicions Generals, els bons costums i l’ordre públic. Igualment, l’usuari s’obliga a no utilitzar el lloc web i els serveis que en ell s’ofereixen per a finalitats o efectes il•lícits, contraris al contingut d’aquestes Condicions Generals, lessius dels drets o interessos de tercers, o que d’alguna manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el lloc web o els serveis o impedir la normal utilització o fruïment del lloc web per part d’altres usuaris.

L’usuari haurà d’abstendre’s d’obtenir informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatges, música, diàlegs, animació, cromatisme, fotografies, enregistraments, software, i en general qualsevol classe de material accessible a través del lloc web o dels serveis, tot empleant per aquest objectiu mitjans diferents dels que s’hagin posat a la seva disposició, o en general, dels que s’utilitzin habitualment a Internet i usos diferents als expressament autoritzats.

L’usuari haurà d’abstendre’s de faciltiar dades pròpies o identificatius propis que no permetin una correcta identificació.

L’usuari haurà d’abstendre’s de manipular els dispositius tècnics de protecció de continguts o d’informació, i en general de configuració de l’espai www.lavacaconnie.com.

NEPTUNO FILMS PRODUCTION es reserva el dret de denegar o retirar l’accés a la pàgina web www.lavacaconnie.com, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals que resultin d’aplicació en cada moment.


5.-) LIMITACIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITATS

NEPTUNO FILMS PRODUCTION no controla ni garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (software/hardware) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic. NEPTUNO FILMS PRODUCTION exclou qualsevol responsabilitat pels danys o perjudicis de tota naturalesa que puguin causar-se per la presència de virus o a la presència d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.

NEPTUNO FILMS PRODUCTION farà tot el possible per garantir la seguretat de l’informació que pugui ser facilitada pels usuaris. No obstant, no pot garantir que les transmissions d’informació siguin totalment segures.

Malgrat l’aplicació dels nivells de seguretat de protecció de dades de caràcter personal legalment requerits, l’instal•lació de tots els mitjans i mesures tècniques a l’abast de NEPTUNO FILMS PRODUCTION per tal d’evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades, l’usuari sap i coneix que la seguretat a l’entorn d’Internet no pot ser garantida en la seva totalitat.

NEPTUNO FILMS PRODUCTION exclou de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin donar-se per la falta de veracitat, exactitud i exhaustivitat i/o actualitat dels continguts del lloc web www.lavacaconnie.com.


6.-) DRETS D’AUTOR, PROPIETAT INTEL•LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts del lloc web www.lavacaconnie.com són de propietat exclusiva i mundial de NEPTUNO FILMS PRODUCTION, incloent, sense limitació, disseny gràfic, logos, imatges, textos, diàlegs, arguments dels contes, jocs, il•lustracions, animació, música, sons, marques i altres signes distintius, en qualsevol dels llenguatges de programació utilitzats o utilitzables, així com tot el software de funcionament i desenvolupament del lloc web. La reproducció, distribució, comunicació al públic, cessió o qualsevol altre acte o modalitat d’explotació que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden expressament prohibits.

NEPTUNO FILMS PRODUCTION no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap classe sobre els drets de propietat intel•lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb la pàgina web i els serveis oferts.

Totes les marques i denominacions de serveis que apareixen en el lloc web www.lavacaconnie.com són marques registrades i de propietat de NEPTUNO FILMS PRODUCTION. La resta de signes distintius són signes llicenciats prèviament pels seus titulars legítims a NEPTUNO FILMS PRODUCTIONS.

8.-) LINKS

El lloc web www.lavacaconnie.com posa sovint a disposició de l’usuari dispositius tècnics d’enllaç (links, banners, ...), directoris i eines de recerca que permeten accedir a llocs web pertanyents i/o gestionats per tercers. NEPTUNO FILMS PRODUCTION no ofereix ni comercialitza de forma directa o a través de tercers els serveis disponibles en els llocs web enllaçats, ni controla ni exerceix vigilància o aprova els productes, serveis, continguts, informació, dades, arxius, i qualsevol altra classe de material d’aquests llocs web enllaçats.

En conseqüència, NEPTUNO FILMS PRODUCTION declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora del lloc web i no gestionada per www.lavacaconnie.com. La funció dels enllaços que apareixen és exclusivament la d’informar al usuari sobre la existència d’aquestes altres fonts d’informació sobre la matèria a Internet, on poder ampliar les dades oferides en aquest lloc web. Aquests enllaços no suposen una suggerència, invitació o recomanació per a la visita dels llocs de destinació, i per tant, NEPTUNO FILMS PRODUCTION no serà responsable del resultat obtingut a través d’aquests enllaços hipertextuals.


9.-) LLEI I JURISDICCIÓ

Les presents Condicions Generals, així com qualsevol relació entre vostè com usuari i NEPTUNO FILMS PRODUCTION es regiran per la legislació espanyola.
Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l’existència o contingut d’aquestes Condicions Generals o de les relacions entre usuaris i NEPTUNO FILMS PRODUCTION, totes dues parts, amb renúncia expressa a qualsevol altra fur que els pogués correspondre, es sotmeten a la jurisdicció i competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals de la Ciutat de Terrassa.


HE LLEGIT I ACCEPTO LES PRESENTS CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL LLOC WEB WWW.LAVACACONNIE.COM