COPYRIGHT


L’entitat mercantil NEPTUNO FILMS PRODUCTION, S.L. amb domicili a la ciutat de Terrassa (Espanya), carrer Sant Sebastià, 164, 2º, 2ª, codi postal 08223, provista del CIF B-59859827, i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 21.219, Foli 45, Full B-18.760, Inscripció 1era, (a partir d’ara NEPTUNO FILMS PRODUCTION) és titular del lloc web www.lavacaconnie.com.

Tota marca o signe distintiu que estigui contingut al lloc web www.lavacaconnie.com són de titularitat de NEPTUNO FILMS PRODUCTION. La resta de marques o signes distintius han estat llicenciats pels seus legítims titulars a NEPTUNO FILMS PRODUCTION per tal que aquesta pugui incorporar-los en el lloc web www.lavacaconnie.com.

Tot el contingut del lloc web www.lavacaconnie.com incloent, entre altres, fotografies, disseny gràfic, il•lustracions, dibuixos, programació, imatges, logos i marques, música, so, diàlegs, arguments dels contes, jocs, textos, animació, trailers, audiovisuals i cromatisme són de propietat en exclusiva de NEPTUNO FILMS PRODUCTION. Queda totalment prohibit qualsevol acte de reproducció, distribució, comunicació pública o al públic, transformació i, igualment, totes les modalitats d’explotació d’aquests, en qualsevol tipus de format on line o off line, i en tot cas, s’haurà de sol•licitar la corresponent autorització expressa per escrit a NEPTUNO FILMS PRODUCTION en tant que propietària exclusiva i a nivell mundial de www.lavacaconnie.com i de tot el seu contingut, dirigint una carta a la següent direcció postal: calle Sant Sebastià, 164, 2º, código postal 08223, Terrassa (España)