COPYRIGHT

A entidade mercantil NEPTUNO FILMS PRODUCTION, S.L, con domicilio na cidade de Terrassa (España), rúa Sant Sebastià, 164, 2º, código postal 08223, provista do CIF B-59859827, e inscrita no Registre Mercantil de Barcelona, Tom 21.219, Folio 45, Folla B-18.760, Inscrición 1era, (en adiante NEPTUNO FILMS PRODUCTION) é o titular do sitio web www.lavacaconnie.com.

Toda marca ou signo distintivo que se conteña no sitio web www.lavacaconnie.com son de titularidade de NEPTUNO FILMS PRODUCTION, S.L. O resto de marcas ou signos distintivos foron licenciados a NEPTUNO FILMS PRODUCTION por parte dos seus lexítimos titulares para que esta poida incorporalos no sitio web www.lavacaconnie.com.

Todo o contido do sitio web www.lavacaconnie.com incluíndo, entre outros, fotografías, deseño gráfico, ilustracións, debuxos, programación, imaxes, logos e marcas, música, son, diálogos, sinopse das series de debuxos animados, textos, títulos das series de debuxos animados, animación, trailers, audiovisuais, real vídeo, cromatismo e xogos son propiedade en exclusiva de NEPTUNO FILMS PRODUCTION. Queda totalmente prohibido calquera acto de reproducción, distribución, comunicación pública ou ó público, transformación, e igualmente todas as modalidades de explotación dos mesmos, en calquera tipo de formato on line ou off line, debéndose solicitar a correspondente autorización expresa por escrito a NEPTUNO FILMS PRODUCTION en tanto que propietaria exclusiva e a nivel mundial www.lavacaconnie.com e de todo o seu contido, dirixindo unha carta ó seguinte enderezo postal: rúa Sant Sebastià, 164, 2º, código postal 08223, Terrassa (España)